Alternativní světy: Jak by vypadala naše realita, kdyby se některé historické události odvíjely jinak?

Když začneme přemýšlet o tom, co by se stalo, kdyby se některé z nejvýznamnějších historických událostí odvíjely jinak, můžeme doslova vytvářet alternativní světy. Nastíníme si dva takové světy a podíváme se, co by se stalo, kdyby se některé historické události odvíjely jinak.

Alternativní světy: Jak by vypadala naše realita, kdyby se některé historické události odvíjely jinak? - foto 1
Prvním světem je alternativní historie, kde by Hitler vyhrál druhou světovou válku. S ohledem na to, že Adolf Hitler v roce 1933 získal moc v Německu, mohlo by se za předpokladu, že by vyhrál druhou světovou válku, stát Německo vymazané z mapy Evropy. Ve válce by mohly být zničenypřevážné evropské metropole a oblasti okolo.

Druhým světem je alternativní verze letopočtu, kde by První světová válka skončila jinak. Kdyby se prvni světová válka skončila jinak, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. Místo mnoha samostatných malých států ve střední a východní Evropě by se mohla vytvořit jediná federalizovaná entitajako odpověď na nutnost ochrálit naprostou moc velkých evropských států.

A nakonec alternativní verze toho, jak by se vyvinula astronomie, kdyby Koperník neobjevil heliocentrický systém. Kdyby tomu tak nebylo, astronomové by ve svých pozorování a modelování vesmíru stále zastávali geocentrický přístup. To by produkovalo zcela jiné pozorování astronomie než dnes. Také by to ovlivnilo astronomickou terminologii, jako jsou pojmy "Rozptýlení starověkých hvězd" nebo "Oblouk moravských hvězd".
Alternativní světy: Jak by vypadala naše realita, kdyby se některé historické události odvíjely jinak? - foto 2
Alternativní světy: Jak by vypadala naše realita, kdyby se některé historické události odvíjely jinak? - foto 3
Publikováno: 23. 4. 2023 08:00 Redakce, všechny fotografie jsou ilustrační
Přidat na Seznam.cz Přidat na Feedly.com Přidat na Feedly.com

Diskuse k článku

Připravujeme

Další články