Kdyby byla zrušena francouzská revoluce: Jak by se změnilo politické uspořádání Evropy a vývoj moderních demokracií?

Pokud by Francouzská revoluce nikdy neuskutečnila, došlo by k obrovským změnám v politickém uspořádání Evropy. Následky přinesené francouzskou revolucí znamenaly, že se moderní demokracie vyvinula z radikálního liberálního ideálu. Pokud by události kolem roku 1789 nikdy k tomuto bodu nedospěly, evropské politické uspořádání by se v mnoha ohledech podobalo době před tím.

Kdyby byla zrušena francouzská revoluce: Jak by se změnilo politické uspořádání Evropy a vývoj moderních demokracií? - foto 1
Nejvýraznějšími důsledky toho, že by nedošlo k Francouzské revoluci, by bylo, že by Francie a ostatní státy v Evropě stále fungovaly jako feudální monarchie. V ní by na trůn nastupovala panovnická dynastie a vládla by ovlivňovat a regulovat každodenní život napříč Evropou. I přes úsilí prosazujících politiků k prosazení moderní demokratické filozofie by společenské prostředí zůstalo mnohem hierarchické.

Vzhledem k tomu, že by úspěšné boje a reformace francouzských revolucionářů nebyly uskutečněny, jedna z nejdůležitějších zásad Francouzské revoluce - lidská práva - by byla alespoň částečně ignorována státními vůdci. Tato absolutistická vláda by vládla s nulovou kontrolou ze strany vládnoucích institucí, bez pojmů osobní svobody občanů.

Kromě toho by nedošlo také k prosazení liberálních ekonomických politik a hospodářských výrobních metod v Evropě. To znamená, že by veškerá nová technologie, která změnila způsob života v Evropě, jako je moderní průmyslová revoluce, sazba daní a liberální monetární a fiskální politika, by neexistovala.

V mnoha ohledech by Francouzská revoluce měla obrovskou vliv na vývoj politického uspořádání Evropy a na moderní demokracie. Svátek 14. července sice mezi Francouzi stále slaví, ale především si musíme uvědomit, že bez následků Francouzské revoluce by naše současné politické a ekonomické zřízení mohlo být zcela odlišné.
Kdyby byla zrušena francouzská revoluce: Jak by se změnilo politické uspořádání Evropy a vývoj moderních demokracií? - foto 2
Kdyby byla zrušena francouzská revoluce: Jak by se změnilo politické uspořádání Evropy a vývoj moderních demokracií? - foto 3
Publikováno: 21. 4. 2023 08:00 Redakce, všechny fotografie jsou ilustrační
Přidat na Seznam.cz Přidat na Feedly.com Přidat na Feedly.com

Diskuse k článku

Připravujeme

Další články